CONSULTING DEVELOPMENT ENGINEERING

Agroideja razvija latentni potencijal i pretvara ograničenja poljoprivrede u njene prednosti kroz inovativna rješenja koja podstiču partnerske odnose i povećanje vrijednosti.

Projekat “Urbana poljoprivreda”, Banja Luka

Projekat je baziran na razvoju i implementaciji koncepta Urbane poljoprivrede kao modela za zapošljavanje. Urbana poljoprivreda je model koji se odnosi na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u, ili u neposrednoj blizini naseljenih mjesta.

Projekat zapošljavanja mladih i Projekat Mentalnog zdravlja, Mrkonjić grad

Ovaj Projekat je baziran na modelu podsticanja preduzetničkih kompetencija menadžmenta i članova udruženja osoba sa mentalnim poremećajima. Na ovaj način, osiguravaju se prilike za zaposlenje i radni angažman u obimu i okruženju prilagođenom specifičnim potrebama ove ciljne grupe.

Proizvodno edukativni poljoprivredni poligon Mojmilo, Sarajevo

Procijenjeno je da, na lokaciji Sportsko rekreativnog centra Park šume Mojmilo kojim upravlja J.P.“ LOKOM“, je parcela od oko 2 ha pogodna za proizvodnju jagodastog voća, kao i za plasteničku proizvodnju povrća, odnosno proizvodnju sezonskog cvijeća.

Projekat “Urbana poljoprivreda”, Banja Luka

Opšti cilj projekta je unaprijeđeno posredovanje u zapošljavanju, te stvaranje povoljnijeg okruženja za nova radna mjesta kroz uspostavu partnerstava i razvoj održivog modela zapošljavanja mladih u poljoprivredi korištenjem koncepta urbane poljoprivrede i zadrugarstva.

Projekat zapošljavanja mladih i Projekat Mentalnog zdravlja, Tuzla

Ovaj Projekat je baziran na modelu podsticanja preduzetničkih kompetencija menadžmenta i članova udruženja osoba sa mentalnim poremećajima. Na ovaj način, osiguravaju se prilike za zaposlenje i radni angažman u obimu i okruženju prilagođenom specifičnim potrebama ove ciljne grupe.

NAŠI PROJEKTI

Projekat “Urbana poljoprivreda”, Banja Luka

Projekat “Urbana poljoprivreda”, Banja Luka

Grad Banja Luka, kao i ostatak BiH bilježi visoke stope nezaposlenosti. Analiza karakteristika nezaposlenih osoba ukazuje na sljedeće podatke. Prema podacima ZZZRS, za 31/12/2016. godine, na evidenciji Biroa za zapošljavanje Banja Luka, evidentirano je ukupno 14.192...

read more
 

O NAMA

Agroideja razvija latentni potencijal i pretvara ograničenja poljoprivrede u njene prednosti kroz inovativna rješenja koja podstiču partnerske odnose i povećanje vrijednosti. Farmerske porodice treba da postanu poštovani članovi društva koji zarađuju za život od poljoprivrede, a da pri tome vode računa o okolini. U takvoj situaciji poljoprivreda će značajno uticati na razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini.

NAŠI PARTNERI

PORUKA NAŠEG DIREKTORA

Svako vrijeme, osim što pred nas postavlja velike prepreke i izazove, također pruža nove prilike i mogućnosti. Te prilike i mogućnosti možemo iskoristiti i postići nešto, samo ako čvrsto vjerujemo u svoje snove i ako smo dovoljno hrabri da te snove pretvorimo u stvarnost. Zato bih poručio mladim ljudima  da odlučno krenu u realizaciju svojih ideja, da iskoriste mogućnosti koje im pruža društvo i zajednica u kojoj žive, jer teškoće stvaraju prilike. Ne plašite se uspjeha. Hemo Jusović CEO of Agro Ideja

Uposlenici

Almina Arijana Gegić

Almina Arijana Gegić

Stručni saradnik u proizvodnji i preradi

Više informacija

Hemo Jusović

Hemo Jusović

CEO

Više informacija

Erich Waldmeier

Erich Waldmeier

Expert – konsultant

Više informacija

Almir Sarajlić

Almir Sarajlić

Voditelj poslovne jedinice

Više informacija

RIJEČI PARTNERA

Uspiješno sarađujemo sa firmom Agroideja d.o.o. iz Sarajeva tokom protekle dvije godine. Možemo reći da gore navedena firma spremna je ponuditi nova, kreativna rješenja i zajedno s nama učestvuje u razvijanju poslovanja PZ „Agropromet“ Partnerski odnos koji se očituje kroz stručnost i visoki profesionalizam, susretljivost i raspoloživost tokom rada na više zajedničkih projekata je ono što ovu firmu izdvaja od ostalih.

Senad Ćerimović

direktor

PZ „Agropromet Tuzla“

Naša saradnja sa konsultantskom kućom Agroideja omogućila nam je da upravljam velikim brojem projekata u oblasti poljoprivrede na geografski udaljenim lokacijama. Strateški pristup planiranju poljoprivredne proizvodnje, spremnost na brzu reakciju u kritičnim situacijama te sposobnost da uspješno komuniciraju sa različitim tipovima partnera i korisnika, Agroideju čini liderom u svojoj oblasti. Prema našem iskustvu, Agroideja je prvoklasan partner za najveće domete.

Dženan Trbić

Social Development Specialist

Youth Employment Project (YEP)

NAŠI PARTNERI PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKATA