Agroideja ima namjeru realizirati poljoprivredni centar koji uključuje izgradnju mini sirane koja će se koristiti za preradu kozjeg mlijeka kao jednog od primarnih proizvoda poljoprivrednog centra. Radi ekonomske i društvene odgovornosti, odlučili smo mladog tehnologa Gegić Alminu Arijanu educirati i omogućiti da stekne sva neophodna znanja kako bi radila i vodila buduću siranu. Edukacija je uključivala mentorstvo eksperta za sirarstvo i proizvođača Brigitte Holz, te odlazak u Švicarsku radi praktične edukacije.

Cascharia Muraun je mini sirana, smještena u predjelu Alpa, mjesto Curaglia, u kojoj je Brigitte Holz glavni tehnolog a ujedno menadžer nabavke i prodaje. Njeno veliko iskustvo u praksi, teorijsko znanje i nesebično prenošenje istog, doprinijelo je umnogome novim znanjima tehnologa. Kompletan proces prerade, kontrole kvaliteta sirovina i proizvoda kao i prodaja istih, bili su sastavni dio edukacije. Pored navedenog omogućeno je i upoznavanje sa farmerima, razgovor o kvalitetu mlijeka i povjerenju sirara, prisustvo razgovorima sa potencijalnim kupcima, načinima biranja starter kultura kao i odabiru receptura. Nakon par zajedničkih proizvodnji, našem tehnologu dozvoljena je jedna proizvodnja na liniji proizvodnje kozjeg polutvrdog sira, i kako tvrdi, upravo ta proizvodnja predstavlja satisfakciju za dalje usavršavanje.

Ostvarena suradnja i dalja edukacija nastavlja se već u Martu, kada će naš tehnolog opet posjetiti, i sa velikom vjerovatnoćom proizvoditi u sirani Cascharia Muraun.