Novi eko proizvodi Agroideje, na proljeće na domaćim trpezama.

Nagovještaj zime i temperature ispod nule ubrzali su poljoprivredne radove na lokaciji Cvilin u Ustikolini. Agroideja je preko svoje poslovnice Agrodrina vrjedno radila tokom jesenjeg perioda, nastavljajući sa širenjem proizvodnje.

Zasadi jagoda su prošireni na čitav hektar, a u proizvodnju je uvedena i nova sorta pod imenom Polka. Na obostrano zadovoljstvo i korist, u ovoj oblasti, uspostavljena je saradnja sa firmom Natural food iz Viteza.

Kad je riječ o zasadima pod plastenikom, rukovodstvo Agroideje je proširilo proizvodnju podižući novih 960 m2 plastenika, u kojima će se uskoro zazeleneti posađeni: salata, špinat i luk.

Na 0,8 ha površine (podloga GiSelA 6) zasađene su trešnje sorti: Burlat, Regina i Kordija.

U sklopu aktivnosti proširenja proizvodnje i asortimana proizvoda započelo se sa realizacijom projekta „Proizvodnja jaja u poluotvorenom sistemu“.  U tu svrhu je na površini od 1,3 hektara zasađen ozimi ječam i započeto je renoviranje postojećeg objekta za smeštaj koka nosilja.  

Sve ove aktivnosti će, prema procjeni menadžmenta Agroideje, rezultirati povećanjem proizvodnje voća, povrća, žitarica i eko jaja, što je i garancija da će domaće tržište i dalje biti opskrbljeno kvalitetnom paletom proizvoda.

Agroideja će preko svoje poslovnice Agrodrina pokušati, da bogatom i kvalitetnom  ponudom svježih prizvoda sa poljoprivrednog dobra Cvilin, odgovori na sve zahtjeve tržišta uz stalno obogaćivanje ponude.