Od ukupno 6 ha površine, veći dio je zona koristi se za odmor i edukaciju  («Arboretum»), dok je manji dio od te površine korišten za urbanu (peri-urbanu) proizvodnju. Procijenjeno je da, na lokaciji Sportsko rekreativnog centra Park šume Mojmilo kojim upravlja J.P.“ LOKOM“, je parcela od oko 2 ha pogodna za proizvodnju jagodastog voća, kao i za plasteničku proizvodnju povrća, odnosno proizvodnju sezonskog cvijeća.

Predviđeno je da se uzgajaju biljke koje su intenzivne i koje se mogu saditi na nagnutim terenima. Podignuti su zasadi jagodastog voća (malina, jagoda, kupina i sl.) na ukupnoj površini od 2 do 2,2 ha. Od toga je 70% bilo pod zasadom maline. Proizvodnja je isključivo po standardima organske proizvodnje. Osim jagodastog voća, predviđena su i tri plastenika, ukupne površine 1300 m2 u kojima se proizvodilo povrće, takođe po principu organske proizvodnje.

Partneri projekta su bili: Youth Employment Project (YEP), koji ima za cilj ostvarivanje radnih mjesta za mlade ljude, zatim J.P. „Lokom“, Opština Novi Grad Sarajevo i SOS Dječije selo Mojmilo.

 

Of a total of 6 hectares of land, most of the area is used for rest and education (“Arboretum”), while a smaller part of that area is used for urban (peri-urban) production. It is estimated that, at the location of the Sports and Recreational Center of the Mojmilo Forest Park, managed by J.P. LOKOM d.o.o. (Public enterprise), a plot of about 2 ha is suitable for the production of berry fruit, as well as for greenhouse vegetable production, and the production of seasonal flowers.

It is planned to cultivate plants that are intensive and which can be planted on sloping terrains. The plantations of berry fruits (raspberries, strawberries, blackberries, etc.) were raised on a total area of ​​2 to 2.2 ha. Of this, 70% was under raspberry planting. Production is exclusively according to organic production standards. In addition to berry fruit, three greenhouses are planned, total area of ​​1300 m2 in which vegetables would be produced, also on the principle of organic production.

The project partners were: Youth Employment Project (YEP), which aims to create jobs for young people, then J.P. “Lokom”, Municipality of Novi Grad Sarajevo and SOS Children's Village Mojmilo.