Select Page

Da bi se bavili proizvodnjom hrane i uzgojem biljaka mora da se zadovolji nekoliko bitnih faktora: zemljišni, klimatski, kompatabilnost sorte i dr.

Zemljišni faktor je jedan od osnovnih faktora koji bi trebao biti odgovarajući kulturi koju želimo proizvoditi. Jedan od preduslova jeste uraditi analizu zemljišta. Nakon izvršene analize imamo jasne podatke o stanju zemljišta koje se na osnovu stručnog lica može odrediti, tj. da li se na tom zemljištu može saditi željena kultura i sl.

Naravno, to podrazumijeva da smo prethodno odabrali kulturu koju ćemo uzgajati. Zemljište ćemo kasnije, po potrebi, popravljati odgovarajućim đubrivima koja su potrebna za tu kulturu (u toku uzgoja iste).

Klimatski faktor je jedan od presudnih faktora. Na otvorenom prostoru, u otvorenom tipu proizvodnje,  ljudski uticaj biva znatno manji, dok u zatvorenom tipu proizvodnje taj uticaj, u određenom smislu, može biti puno veći.

Tu je neophodno potrebno poznavati biljku koju želimo uzgajati, te njene zahtjeve (da li se može na toj površini i u tim uslovima uzgajati i sl.).

Kompatabilnost sorte Potrebno je da biljka ispunjava naprijed navedene faktore da bi se mogli baviti proizvodnjom. Ovisno da li se radi o monokulturi ili više kultura, trebalo bi poznavati da li se može uzgajati sama ili sa drugim biljkama, i sa kojima.

Veoma je bitno da je zdrav sadni materijal.

Značajno je da imamo osigurano tržište na koje želimo plasirati svoj proizvod. Zbog toga je neophodna redovna konsultacija sa stručnim licima, a prije pokretanja proizvodnje, kao i u toku same proizvodnje, ali i poslije.

Za AKOS.ba pripremio, naš agronom Alen Subašić.