Select Page

Ukoliko je vrijeme toplo, u mjesecu februaru, može se vršiti rezidba voćaka, zavisno opet o kojoj vrsti rezidbe je riječ. Zimska rezidba se također može vršiti i u martu, ovisno od klimatskih uslova, dok se ljetna rezidba vrši znatno kasnije, i to je tzv. rezidba na zeleno.

Ova zimska rezidba ili rezidba ”u suho” obavlja se u vrijeme mirovanja vegetacije neposredno pred bubrenje pupoljaka kada je temperatura 0 stepeni.

Zimsku rezidbu izvršit ćemo tako što ćemo orezati sve suhe grane, mlade izbojke ”jahače” – prutovi. Vršit ćemo prozračivanje krošnje. Pod tim se podrazumijeva da odsiječemo grane koje rastu u krošnji i one koje odstupaju od uzgojnog oblika krošnje. Potrebno je izrezati grane koje se međusobno prepliću. Prilikom orezivanja grana vrši se porezivanje ”na čep”. 

Općenito imamo jaku, slabu i umjerenu rezidbu. Za početnike najbolje je izvršiti blagu rezidbu dok ne steknu potpunije znanje i praksu o orezivanju.

Rezidba počinje nakon sađenja sadnice koje se vrši u prethodno navedenom periodu (februar, mart).

Vršimo osjecanje kod slabobujnih i srednjebujnih voćaka na 90 centimetara, a kod jakobujnih na 120 centimetara sa rezom suprotno od pupoljka.

Da bi izvršili što kvalitetniju rezidbu moramo se upoznati sa sljedećim radnjama koje vršimo pri orezivanju:

– Skraćivanje: To je odstranjivanje grana. (Npr. kod jabuke duž skeletnih grana nalaze se rodni pupoljci, dok kod kruške rodni pupoljci nalaze se na kraju grane. Također skraćivanje kod ostalih sorti vrši se različito, zavisno od vrste voćke.)

– Prozračivanje krošnji: Vršimo odstranjivanje suhih grana, izbojaka i grančica.

– Pinciranje grančica ovogodišnjih izbojaka vrši se zasijecanjem iznad pupoljka da bi probudili mladi izbojak ili to odsjeći iznad pupoljka.

– Savijanje: Otklanjanje grana se vrši u cilju bržeg rasta i razvitka voćaka, a kod savijanja se postiže sporiji rast grana, a veći broj cvjetova.

– Podmlađivanje: obično se izvodi kod starih voćaka.

Rezidbom voćaka povećava se rodnost, krupnoća plodova i zdraviji plodovi.

Za AKOS.ba pripremio, naš agronom Alen Subašić.