Projekti

Projekat “Urbana poljoprivreda”, Banja Luka

Projekat “Urbana poljoprivreda”, Banja Luka

Grad Banja Luka, kao i ostatak BiH bilježi visoke stope nezaposlenosti. Analiza karakteristika nezaposlenih osoba ukazuje na sljedeće podatke. Prema podacima ZZZRS, za 31/12/2016. godine, na evidenciji Biroa za zapošljavanje Banja Luka, evidentirano je ukupno 14.192...

read more
Proizvodno edukativni poljoprivredni poligon Mojmilo, Sarajevo

Proizvodno edukativni poljoprivredni poligon Mojmilo, Sarajevo

Od ukupno 6 ha površine, veći dio je zona koristi se za odmor i edukaciju  («Arboretum»), dok je manji dio od te površine korišten za urbanu (peri-urbanu) proizvodnju. Procijenjeno je da, na lokaciji Sportsko rekreativnog centra Park šume Mojmilo kojim upravlja J.P.“...

read more