Select Page

Spoj zdravog, ekonomičnog  i ekološkog na obali Drine

Klimatske promene i izazovi na polju globalnog zdravlja uticali su na podizanju svesti o značaju agroindustrije. Najnovije statistike pokazuju da nisu samo IT profesije budućnost, to su i zelena radna mesta. Bilo da je reč o eko poljoprivredi ili pošumljavanju, tradicionalni načini upravljanja sve više ustupaju mesto modelima obnovljivih izvora.

Takav jedan model održivog ulaganja u poljoprivredu je i firma Agroideja, koja svoju poslovnu filozofiju bazira, kako na isplativosti ulaganja, tako i na fer odnosu prema prirodi. Uzimati od prirode ali joj istovremeno i uzvraćati, kako ističe za naš portal spoljnapolitika prvi čovek Agroideje inženjer agronomije Hemo Jusović, osnovni je moto razvoja i svakako formula uspeha ove bosanskohercegovačke firme sa udelom švajcarskog kapitala.

Reč je o plantaži površine 12 hektara koja se prostire uz samu obalu Drine u mestu Ustikoline u opštini Foča. Plodna oranica pretvorena je u velike zasade bobičastog voća gde dominiraju jagode i maline, plastenici sa sezonskim povrćem, zasadi žitarica, a u pripremi je i odeljak začinskog i ukrasnog bilja. Ideja je, prema rečima našeg sagovornika, osim kultivisanja zemljišta i sadnji kultura namenjenih ishrani, obnoviti i pružiti prirodna staništa za ptice i životinje koje obitavaju na ovom području. U tom cilju deo plantaže rezervisan je za zasade žbunastog i ukrasnog rastinja, namenjenih pticama, ježevima, zečevima i ostalim stanovnicima životinjskog sveta ovog kraja. Eco pojas sa autohtonim drvenastim i žbunastim biljkama, među kojima su šipurak, lešnik, borovnica, drenjak…zablistaće punim sjajem na proleće. Čast da uzme udeo u formiranju “zelenog pojasa” pripala je i ekipi našeg portala, koja je sa krampom i ašavom u rukama zasadila nekoliko mladih sadnica.

Sigurno je da ovako uspešan i prirodno održiv projekat ne bi bio ostvariv bez izuzetnih saradnika, ističe naš sagovornik gospodin Jusović i dodaje da je radni tim sastavljen od mladih stručnjaka, inžinjera kao i entuzijasta koji su predanim radom i zalaganjem doprineli uspehu firme ali i razvoju svog kraja, obzirom da su kao školovani inžinjeri ovde našli posao i ostali.

Trenutno se uveliko radi na sortiranju viskokvalitetne sorte običnog i merkatilnog krompira, već unapred rasprodatog. Tatarska heljda koja zauzima oko dva hektara površine biće prerađena u mlinu na tradicionalan način. Dobijeni proizvodi plasiraju se, u Ustikolini preko lokalnih ugostieljskih objekata, u Sarajevskim trgovinskim lancima, a deo proizvodnje pokriva i tržište grada Goražda. Treba reći da je veći deo plantaže pokriven savremenim sistemom za navodnjavanje “kap po kap” što je olakšano blizinom reke Drine. 

Da se na ovome neće stati zadavoljno ističu u Agroideji, najavljujući za proleće otvaranje eco farme koka nosilja. U Goraždu je, takođe, sve spremno za početak rada mlekare gde će se preradom kozijeg mleka proizvoditi sir koji će biti plasiran na švajcarsko tržište, gde postoji velika tražnja za ovom vrsto mečnih proizvoda. Plantažu napuštamo uz prelepe utisake i srdačne domaćine ali i dobronamerni lavež uvek budnih četvotonožaca – belgijskog ovčara Reksa i mešanca Thora, koje u šali nazivaju najsigurnijim „videonadzorom“.

Nermina Hamidović. Preuzeto sa www.spoljnapolitika.com