Select Page

Alen Subašić

Od svoje rane mladosti gajio sam ljubav i veliko interesovanje prema poljoprivredi kao veoma plemenitoj grani privrede. Kao produkt mog interesovanja upisujem i uspješno završavam srednju poljoprivrednu školu, te Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, smjer biljna proizvodnja. Sav moj dosadašnji životni angažman bio je usko vezan za ovu struku. Tokom srednjoškolske prakse, ali i tokom studiranja aktivno sam učestvovao u više različitih projekata i aktivnosti koje su obogatili moje životno iskustvo i pomogli mi da se stručno usavršim.

Volim praktičan rad i smatram da je poljoprivreda budućnost ove zemlje. Sve svoje kapacitete usmjerio sam u tom pravcu i posvetio se timskom radu sa stručnim i ambicioznim ljudima koji poput mene uživaju u svemu onome što je vezano sa razvoj naše poljoprivrede. Izrazito cijenim timsko djelovanje koje sa stručnim ljudima može donijeti vrlo bitne i zapažene rezultate.

U svom dosadašnjem radu bio sam i predstavnik Skupštine jednog od udruženja voćara, te potpredsjednik Upravnog odbora. Autor sam i priređivač desetak stručnih tekstova iz oblasti poljoprivrede. U budućem radu i djelovanju fokus mojih interesovanja biće rad sa mladima i razvijanje njihovih interesovanja za poljoprivredu, kao i njihovo uključivanje u sve buduće aktivnosti i projekte u kojima budem učestvovao. Partnerski odnos i susretljivost veoma su bitne osobine za uspješno djelovanje i razvijanje svih bitnijih poslova, pa tako i poslova u poljoprivredi.

Moj životni moto je: ”OPTIMIZMOM I ODGOVORNIM RADOM USPJEH U POSLU JE NEMINOVAN”.