Aktivnosti Agroideje na pokretanju proizvodnje zdrave hrane zabilježile su kamere Dnevnika televizije Goražde na dan 08. mart 2019.

 

Potpisivanje ugovora o zakupu sa Ministarstvom privrede Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde i uvođenje u posjed poljoprivrednog dobra u Ustikolini, općina Foča, predstavljaju početak aktivnosti Agroideje na pokretanju proizvodnje zdrave hrane.

 

Anes Selman, Ministar privrede BPKa Goražde i Hemo Jusović, direktor Agroideje