Poljoprivredna zadruga MG Mrkonjić Grad je nosilac projekta Socijalnog zapošljavanja kroz bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom na području opštine Mrkonjić Grad. Partneri na projektu su: GOPA GmbH, Opština Mrkonjić Grad i Agroideja d.o.o.

U Banja Luci je 28.01. 2019. godine, na Poljoprivrednom fakultetu, održan sastanak Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Sastanak je održan u okviru redovnih aktivnosti na projektu ILO Partnerstva za zapošljavanje. Projekat je finansiran od strane EU a cilj je ostvarivanje radnih mjesta u urbanim sredinama kroz bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Nosilac projekta je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci.